nedstat_alt

Mirror of The BalusC Server

 

RAID >

Multiple Levels

RAID termen

Hieronder worden enkele aan RAID gerelateerde termen nader toegelicht:

bit  -  een bit is gelijk aan 0 óf 1
byte  -  een byte is gelijk aan acht bits
data  -  alle data dat wordt opgeslagen bestaat uit bits, dat zijn dus allemaal enen en nullen
redundant  -  de data wordt meer dan één keer vastgelegd door mirroring en/of pariteit
mirroring  -  de data wordt exact gekopieërd naar een andere schijf
pariteit  -  dat is grof gezegd de som van de data, stel: er valt een schijf uit, dan kan de oorspronklijke data met behulp van de bestaande data en de pariteit worden achterhaald
striping  -  de data wordt in meerdere stukken gesplitst en verdeeld over meerdere schijven, zuivere striping (zonder enige vorm van mirroring en pariteit) is géén vorm van reduntantie
block  -  een block is een deel van de data met een vaste grootte, dit kan 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, etc. zijn
array  -  een groep harde schijven dat als één harde schijf werkt

Opslag vormen

De verschillende vormen van opslag worden hierna ook nader toegelicht:

bit-level striping  -  de data wordt per bit verdeeld over meerdere schijven
byte-level striping  -  de data wordt per (kilo)byte verdeeld over meerdere schijven
block-level striping  -  de data wordt per block verdeeld over meerdere schijven
aparte pariteit  -  de pariteit wordt vastgelegd in één afzonderlijke schijf
verspreide pariteit  -  de pariteit wordt vastgelegd in meerdere schijven