nedstat_alt

roozster.info > Contact

 

Contact

Contact

Email

Gebruik onderstaande Captcha om het juiste email adres te achter halen.

e-flower

Captcha staat voor "completely automated public Turingtest to tell computers and humans apart"

Het is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. De term werd in 2000 ge´ntroduceerd door Luis von Ahn, Manuel Blum en Nicholas J. Hopper van de Carnegie-Mellon Universiteit, en John Langford van IBM. Een veel voorkomend type captcha verlangt dat de gebruiker de tekens van een op het scherm getoonde vervormde en/of onduidelijke opeenvolging van letters en/of cijfers intoetst. Omdat de test door een computer wordt aangeboden, in tegenstelling tot de standaard-Turingtest, waarbij een mens de test aanbiedt, wordt een captcha soms beschreven als een omgekeerde Turingtest.